ขออนุญาตงดรับตรวจสอบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

แจ้งจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขออนุญาตงดรับตรวจสอบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์”

Your email will not be published. Name and Email fields are required.