โครงการ ก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม

1.แบ่งผู้เข้ารว่มกิจกรรมออกเป็น 7 กลุ่มๆ ล่ะ 10 คน

2.เป็นกิจกรรมเวียนฐานๆ ล่ะ 50 นาที

รุ่นที่ 1 จำนวน 59/70 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 15/70 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 70/70 คน (เต็ม)

รุ่นที่ 4 จำนวน 0/70 คน

รุ่นที่ 5 จำนวน 0/70 คน

รุ่นที่ 6 จำนวน 10/70 คน

รุ่นที่ 7 จำนวน 14/70 คน

อัพเดทล่าสุด 12/12/60 เวลา 9.00

สมัครเข้าอบรม

 

Your email will not be published. Name and Email fields are required.