โครงการ”ศตวรรษที่ 21 ครูวิทย์-คณิต สอนเด็กคิดอย่างไรให้สนุกและสร้างสรรค์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการพัฒนาครูและศิษย์เก่า “ศตวรรษที่ 21 ครูวิทย์-คณิต สอนเด็กคิดอย่างไรให้สนุกและสร้างสรรค์”
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง