โครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ ลานอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์