ประกาศรายชื่อการแข่งขันงาน”วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 61″

ประกาศรายชื่อการแข่งขันงาน”วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 61″ตามกิจกรรมดังนี้.

 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

5. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8. ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

9. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10. การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

11. การแข่งขันไข่นิวตัน ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

12. การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา

13. การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

14. การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

15. เครื่องร่อน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

16. เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

17. เครื่องบินพลังยาง ประเภทสวยงามบินได้ ระดับไม่กำหนดระดับชั้น

18. จรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

19. จรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

20. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

22. การแข่งขันเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษา

23. ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ระดับประถมศึกษา

24. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

25. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

26. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

27. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

28. คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนต้น

29. คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

30. STEM Challenge Completition 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

31. การประกวดอาหาร ระดับบุคคลทั่วไป

32. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง Science Contest ระดับมัธยมศึกษา

33. การแข่งขัน ROV ระดับบุคคลทั่วไป

34. การตอบคำถามวิทยาศาสตร์การแพทย์ Labกริ๊ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

35. การประกอบและเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย