งดรับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562

แจ้งจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขออนุญาตงดรับตรวจสอบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562