งดรับตรวจสอบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561

แจ้งจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขออนุญาตงดรับตรวจสอบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2-17 เมษายน 2561

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงาน”วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 61″