คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เส้นทางที่3 สะพานลอยกาดเมฆ-แยกเฮือนสายคำ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561