การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง Science Contest ครั้งที่2

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง Science Contest ครั้งที่2 “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง รักษ์โลกรักเรา ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”