มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพและคุณธรรม

สร้างงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
งดรับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 08:32 น.
งดรับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562
ธ.ค. 21 2018 @ 08:32 น. – ม.ค. 6 2019 @ 09:32 น.
งดรับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
แจ้งจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขออนุญาตงดรับตรวจสอบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562  
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31