ข่าวกิจกรรม

1 week ago

โครงการก้าวแรกก้าวไกลไปกับวิทยาศาสตร์
วันที่ 13 มกราคม 2561

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

ประกาศรายชื่อโครงการ ก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

ประกาศรายชื่อโครงการ ก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม